Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018
Logo ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Δε θέλω απ ’ όλους τους καρπούς, μα εκειούς που ωριμασμένοι είν ’ έτοιμοι να πέσουνε κι απ ’ τα πουλιά ῾γγιγμένοι…»
- Άγγελος Σικελιανός, από τον Πρόλογο του Πλήθωνα

Increase Font Decrease Font Default Font

admin's picture
Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Η αποστολή της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης είναι η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής κοινότητας που απευθύνεται, παρέχοντας σύγχρονες υπηρεσίες.

Επίκεντρο της προσπάθειας και του ενδιαφέροντος είναι οι χρήστες – αναγνώστες και τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα.

Το παρόν ερωτηματολόγιο της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ- Μ.Ο.∆.Ι.Π.Α.Β, της HEAL-LINK, αποσκοπεί στην καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετέχει στην Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών που πραγματοποιεί η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β) κατά το χρονικό 01/09/2012 – 31/10/2012.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το παρόν ερωτηματολόγιο ώστε να συνεισφέρετε στην περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, συνδεθείτε με την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.mopab.gr/limesurvey/index.php?sid=41733&lang=el

Πληροφορίες για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στο:

http://www.mopab.gr/publications/mopab_guide_satisfaction.pdf

Aν χρειάζεστε βοήθεια ή συμπληρωματική πληροφόρηση, απευθυνθείτε στην κα Αγγελική Οικονόμου, 210-4142036, angie@unipi.gr.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας,
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς

Top