Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018
Logo ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Κύριε, μη μας πάρεις κι άλλο τις απώλειες μας, Δεν έχουμε πού αλλού να μείνουμε»
- Κική Δημουλά, Το πρόβλημα της στέγης

Increase Font Decrease Font Default Font

Διατριβές

Η Γκρίζα Βιβλιογραφία (Διατριβές) περιλαμβάνει την ηλεκτρονική μορφή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού που παράγεται στο πανεπιστήμιο, δηλαδή τις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών, τις εργασίες για την απόκτηση μεταπτυχιακών διπλωμάτων εξειδίκευσης, τις διδακτορικές διατριβές, τις σημειώσεις μαθημάτων, τις τεχνικές αναφορές κ.ά.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς λειτουργεί το Ιδρυματικό Αποθετήριο Διώνη, που περιέχει σε ψηφιακή μορφή όλες τις διδακτορικές διατριβές και τις μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του Πανεπιστήμιου Πειραιά από όλα τα τμήματα. Οι εργασίες αυτές είναι προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε:
Η Διώνη βρίσκεται εδώ

Greek
Top