Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020
UNIVERSITY OF PIRAEUS LIBRARY Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Γιατὶ ποτὲ δὲ λόγιασα τὸ πότε καὶ τὸ πῶς, μὰ ἐβύθισα τὴ σκέψη μου μέσα στὴν πάσαν ὥρα… βρέχει ἀπ᾿ τὰ βάθη τ᾿ οὐρανοῦ καὶ μέσα μου ὁ καρπός!»
- Ἄγγελος Σικελιανός, Γιατὶ βαθιά μου δόξασα

Increase Font Decrease Font Default Font

Turnitin – Plagiarism System

You'll need to create a system account in order to post your work at Turnitin, by following the instructions below. Before you create your account, you must have received from your supervisor the Class ID and Class Enrollment Key.

For any questions please contact the Library.

Instructions for Creating a Student Account are contained in the following file named Odhgies Turnitin.pdf

English
Attached File: 
Top