Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019
Logo ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Πάντ ’ ανοιχτά, πάντ ’ άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου»
- Διονύσιος Σολωμός,Συνείδηση

Increase Font Decrease Font Default Font

admin's picture
Ηλεκτρονική έρευνα ικανοποίησης χρηστών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Βασικός σκοπός ύπαρξης και αποστολή μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης είναι η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής κοινότητας που εξυπηρετεί και η προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης. Επίκεντρο της προσπάθειας και του ενδιαφέροντος είναι οι χρήστες – αναγνώστες και οι ανάγκες τους. Το παρόν ερωτηματολόγιο της ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. αποσκοπεί στην ηλεκτρονική καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετέχει στην Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών που πραγματοποιεί η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) κατά το χρονικό διάστημα 21/09/2015 – 21/11/2015.

Παρακαλούμε συνδεθείτε στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. http://mopab.seab.gr/ ή απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://mopab.seab.gr/SatisfactionUserService/index.php/892778/lang-el και συμπληρώστε την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με βάση τις προσωπικές σας εκτιμήσεις.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Αλεξάνδρα Τριάντη

email: atrianti@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 4142033

Top