Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021
Logo ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Δεν έχουμε παρά μια μονάχα στιγμή στη διάθεσή μας, ας κάμουμε τη στιγμή αυτή αιωνιότητα, άλλη αθανασία δεν υπάρχει» Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο

Increase Font Decrease Font Default Font

Υπηρεσίες Στήριξης Ανάπηρων Χρηστών

Υπηρεσίες Στήριξης Ανάπηρων Χρηστών

Η AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ο στόχος εξειδικεύεται στην προσφορά προσβάσιμου περιεχομένου μέσα από μία εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή διατάξεων εξαίρεσης από το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού για εντυπο-ανάπηρα άτομα, όπως αυτές προβλέπονται στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία.
H Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετέχει ως μέλος του ΣΕΑΒ στο συγκεκριμένο ψηφιακό αποθετήριο. Η ανάπτυξη της AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Στόχος μας είναι η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για την συγκεκριμένη υπηρεσία και την παροχή πρόσβασης σε κατάλληλο υλικό. Απώτερος σκοπός μας είναι να συνεργαστούμε με τους ενδιαφερόμενους χρήστες ώστε, να ψηφιοποιήσουμε βιβλία (κυρίως Διδακτικά εγχειρίδια), στους κατάλληλους μορφότυπους, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες τους.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει σταθμό εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) σε προσβάσιμο σημείο. Ο σταθμός είναι εξοπλισμένος με το απαραίτητο λογισμικό και υποστηρικτικό υλικό προκειμένου να καθιστά προσβάσιμη τη γνώση και την πληροφορία στους ανάπηρους χρήστες της βιβλιοθήκης. Στο σταθμό εργασίας θα βρείτε υπολογιστή στον οποίο έχουν εγκατασταθεί τα λογισμικά: NVDA, AMIS, CALIBRE, JAWS, ICE BOOK PROFESSIONAL, TTS READER, FS READER. Όσον αφορά την δημιουργία των ακουστικών αρχείων χρησιμοποιούνται τα εξής προγράμματα: TOBI, OBI και BALABOLKA. Τέλος για την μετατροπή των βιβλίων σε μορφή Braille διατίθεται εκτυπωτής και τα παρακάτω προγράμματα: Braille Table Viewer, DBT 11.1, Biblos 4.

Προσβάσιμη Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (AMELib)

Η AMELib αποσκοπεί στο να παρέχει βιβλία σε προσβάσιμη μορφή από τους εντυπο-ανάπηρους (print-disabilities) χρήστες των βιβλιοθηκών μελών του ΣΕΑΒ, μέσω διαδικτύου. Αποτελεί, επίσης, την πρώτη προσπάθεια για συλλογικό διαδικτυακό δημόσιο κατάλογο (online public access catalogue - OPAC), ο οποίος τεκμηριώνει, βάσει των διεθνών προτύπων, τη διαθέσιμη προσβάσιμη βιβλιογραφία στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στο θέμα.

Συλλογή με Προσβάσιμα Βιβλία για τους Εντυπο-ανάπηρους Χρήστες

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ Β2065 24.10.2007) «Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων και επέκταση της ρύθμισης σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες», διατίθεται συλλογή προσβάσιμων τεκμηρίων σε pdf, word, daisy, και mp3.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι εγγράφονται στην υπηρεσία και αποκτούν το δικαίωμα πρόσβασης στη συλλογή αλλά και τη δυνατότητα να ζητήσουν οι ίδιοι τη μετατροπή των βιβλίων που χρειάζονται για τις σπουδές τους,

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες προσβασιμότητας της βιβλιοθήκης επικοινωνήστε με τις:
Θεοδωρίδη Σταματία τηλ. 2104142035, tinatheodoridi@unipi.gr
Ψαλλιδάκου Αδαμαντία τηλ. 2104142038, madopsal@unipi.gr

Greek
Top