Κυριακή 16 Ιουνίου 2019
Logo ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Και τι άλλο είναι η τέχνη παρά λεπτομέρειες»
- Κωνσταντίνος Καβάφης

Increase Font Decrease Font Default Font

libeditor's picture
Κοινή θέση των φορέων βιβλιοθηκών για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564

Αγαπητοί συνάδελφοι,

κατατέθηκε η κοινή θέση των φορέων των βιβλιοθηκών στη διαβούλευση του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού για το Ν/Σ "Ενσωμάτωση της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου
2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και
άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα
προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την
εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών
δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας".

Με τη θέση αυτή, πέραν των άλλων ζητημάτων που εντοπίζουν οι τέσσερεις φορείς που
υπογράφουν, δηλαδή το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος,
η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης και ο Σύνδεσμος
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ζητούν την απόσυρση των παραγράφων 11 και 12 του
άρθρου 2, οι οποίες θέτουν ζητήματα εύλογης αμοιβής.

Παρακαλούμε για τη δημοσιοποίηση τόσο της θέσης, όσο και του ζητήματος στις
κοινοτητές σας και τη συμμετοχή όσων περισσοτέρων στη διαβούλευση. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 09/02/2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00.

Θέση των φορέων των βιβλιοθηκών στη διαβούλευση

Σχόλια επί της Διαβούλευσης

  • Comments

0 Comments

Top