Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019
Logo ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Γιατί οἱ ἄνθρωποι ὑπάρχουν ἀπ᾿ τὴ στιγμὴ ποὺ βρίσκουνε μιὰ θέση στὴ ζωὴ τῶν ἄλλων Ή ἕνα θάνατο γιὰ τὴ ζωὴ τῶν ἄλλων…»
- Τάσος Λειβαδίτης, Συμφωνία ἄρ. 1

Increase Font Decrease Font Default Font

libeditor's picture
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ποιος είναι ο στόχος του Προγράμματος;

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και η ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ, καθώς και των ατόμων από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) και Χαμηλές Εισοδηματικές Τάξεις (ΧΕΤ) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς (χαμηλών εισοδηματικών τάξεων, ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ΑΜΕΑ), οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις σπουδές τους ή/και στη φοιτητική τους ζωή και επιθυμούν να λάβουν εξατομικευμένη στήριξη από το Πανεπιστήμιο, με σκοπό την έγκαιρη και ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Τι προσφέρει το Πρόγραμμα;

Οι φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν από τις παρακάτω υπηρεσίες/ παροχές του προγράμματος:
1. Παροχή δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας
2. Πρόσβαση σε πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό και εγχειρίδια μελέτης (παρέχονται για συγκεκριμένα μαθήματα ή επιστημονικά πεδία)
3. Πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο σε φοιτητές ΑΜΕΑ / με
ειδικές μαθησιακές και άλλες δυσκολίες (παρέχεται στο πλαίσιο της Βιβλιοθήκης)
4. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης (ακαδημαϊκές διευκολύνσεις, οριζόντιες πρωτοβουλίες στήριξης σε θέματα σπουδών, διαμεσολάβησης με υπηρεσιακές μονάδες του Πανεπιστημίου κ.λπ.)
5. Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης / συμβουλευτικής (ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες)

Πώς κάνεις την αίτηση;

Σε περίπτωση που ανήκεις σε μία από τις παραπάνω ομάδες, συμπλήρωσε την αίτησή σου και ένα μέλος της ειδικής ομάδας, που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, θα έρθει σε επαφή μαζί σου και θα σε ενημερώσει για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Για την υλοποίησή του συνεργάζονται οι παρακάτω μονάδες του Πανεπιστημίου:
α) το Συμβουλευτικό Κέντρο & το Ιατρείο,
β) η Βιβλιοθήκη,
γ) το Γραφείο Διασύνδεσης,
δ) το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας,
ε) το Γραφείο Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στα ειδικά έντυπα πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα στα παραπάνω γραφεία.

Τρόποι υποβολής αίτησης

  • Comments

0 Comments

Top