Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021
Logo ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Γιατί οἱ ἄνθρωποι ὑπάρχουν ἀπ᾿ τὴ στιγμὴ ποὺ βρίσκουνε μιὰ θέση στὴ ζωὴ τῶν ἄλλων Ή ἕνα θάνατο γιὰ τὴ ζωὴ τῶν ἄλλων…»
- Τάσος Λειβαδίτης, Συμφωνία ἄρ. 1

Increase Font Decrease Font Default Font

libeditor's picture
Οδηγός στα ελληνικά για την πλατφόρμα Open Research Europe

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην ιστοσελίδα της Μονάδας Επιστημονικής
Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ https://scholarly.heal-link.gr/oreguidelines/
διατίθεται μεταφρασμένος στα ελληνικά οδηγός για την υποβολή εργασιών στην
πλατφόρμα πλατφόρμα Open Research Europe.

Η πλατφόρμα Open Research Europe δημιουργήθηκε για τη δημοσίευση σε καθεστώς
ανοικτής πρόσβασης των αποτελεσμάτων της έρευνας διαφόρων θεματικών πεδίων,
που έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Horizon 2020». Μέσω αυτής της
πλατφόρμας οι ερευνητές/-τριες των οποίων η έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από
το «Horizon 2020», μπορούν εύκολα να συμμορφωθούν ως προς τους όρους
δημοσίευσης σε καθεστώς ανοικτής πρόσβαση, οι οποίοι προκύπτουν από τη
χρηματοδότησή τους. Πρόκειται για μια πλατφόρμα δημοσίευσης, η οποία όχι
μόνο δίνει την δυνατότητα διαμοιρασμού των ερευνητικών αποτελεσμάτων και
ιδεών γρήγορα, αλλά διευκολύνει και την ανοικτή και εποικοδομητική
ερευνητική συζήτηση. Η έρευνα, η οποία υποβάλλεται στην Open Research
Europe, δημοσιεύεται και στη συνέχεια υποβάλλεται σε ανοικτή ομότιμη κρίση
έπειτα από πρόσκληση.
Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία καθίσταται γρήγορη, διαφανής και ανοικτή,
διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα ερευνητικής δημοσίευσης.

Προς το παρόν μπορούν να υποβάλλονται εργασίες στις θεματικές περιοχές των
Φυσικών Επιστημών, Μηχανικής και Τεχνολογίας, Ιατρικών, Γεωπονικών,
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Εργασίες που υποβάλλονται τώρα θα
δημοσιευθούν τον Μάρτιο 2021 που θα ανακοινωθεί επίσημα η λειτουργία της
πλατφόρμας ORE.

Ο ελληνικός οδηγός εστιάζει στη διαδικασία, που θα πρέπει να ακολουθείται,
και στα κριτήρια, που θα πρέπει να πληροί η υποβολή προς δημοσίευση.
Περισσότερες πληροφορίες για την Open Research Europe μπορείτε να βρείτε στη
σελίδα της πλατφόρμας, https://open-research-europe.ec.europa.eu/, της
οποίας το περιεχόμενο ενημερώνεται συνεχώς.

  • Comments

0 Comments

Top