Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021
Logo ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Η ομορφιά του πραγματικού μονάχα σε όσους το υπομένουν αποκαλύπτεται»
- Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, Μητέρα Θεσσαλονίκη

Increase Font Decrease Font Default Font

Λειτουργία & Ωράριο της Βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς βρίσκεται στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου, στο δεύτερο υπόγειο.

Λειτουργεί καθημερινά από 10.00 - 18.00


Κύριες Υπηρεσίες της βιβλιοθήκης προς τα μέλη της είναι:

 • Πληροφόρηση σχετική με τη ΒΙ.ΚΕ.Π, το υλικό και τις υπηρεσίες της, όπως και θεματική πληροφόρηση από συνδρομητικές και ανοικτής πρόσβασης βάσεις δεδομένων. Η πληροφόρηση παρέχεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικά ή προσωπικά.
 • Υποστήριξη της έρευνας
 • Δανεισμός
 • Προσφορά του έντυπου, Οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού της προς χρήση
 • Διαδανεισμός βιβλίων από και προς άλλες βιβλιοθήκες μετά από γραπτή συμφωνία
 • Εκπαίδευση χρηστών με ειδικά σεμινάρια χρήσης της ΒΙ.ΚΕ.Π, των υπηρεσιών και των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης που παρέχει


Οι κυριότερες λειτουργίες με τις οποίες η ΒΙ.ΚΕ.Π προσφέρει τις υπηρεσίες της στους χρήστες της είναι:


 • Πρόσβαση στον on-line κατάλογο της ΒΙ.ΚΕ.Π καθώς και σε καταλόγους άλλων βιβλιοθηκών.
 • Πρόσβαση σε συνδρομητικές και ανοικτής πρόσβασης βάσεις δεδομένων και πηγές πληροφόρησης μέσω Διαδικτύου.
 • Απόκτηση υλικού που δεν υπάρχει στη ΒΙ.ΚΕ.Π με δύο τρόπους, είτε με αγορά ή με διαδανεισμό.
 • Παραγγελία επιστημονικών άρθρων και βιβλίων, μέσω των εθνικών και διεθνών δικτύων Επιστημονικών Βιβλιοθηκών.
 • Φωτοτυπίες από το έντυπο υλικό της βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
 • Παραγγελία επιστημονικών άρθρων και βιβλίων, μέσω των εθνικών και διεθνών δικτύων Επιστημονικών Βιβλιοθηκών.
 • Φωτοτυπίες από το έντυπο υλικό της βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
 • Περιοδική έκδοση βιβλιογραφικών δελτίων με το νεοαποκτηθέν υλικό (βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό κτλ.)
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με τους διδάσκοντες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων, για τη χρήση της ΒΙ.ΚΕ.Π και των πηγών της.
 • Οργάνωση σεμιναρίων στις επιτυχημένες στρατηγικές αναζήτησης και στον εντοπισμό των κατάλληλων και αξιόπιστων πηγών θεματικής πληροφόρησης, για την εκπόνηση εργασιών, διατριβών, ερευνητικών προγραμμάτων κ.α.
 • Ανοικτή πρόσβαση στις πηγές και τα αποθετήρια της ΒΙ.ΚΕ.Π, για τα μέλη του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Greek
Top