Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019
Logo ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον.»
- Γ. Σεφέρης

Increase Font Decrease Font Default Font

Λειτουργία & Ωράριο της Βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς βρίσκεται στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου, στο δεύτερο υπόγειο.

Λειτουργεί καθημερινά από 08.00 - 20.00, αλλά η πρόσβαση στο βιβλιοστάσιο και η χρήση των φωτοτυπικών προσφέρεται μέχρι τις 19.45.


Οι χρήστες της βιβλιοθήκης πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η πρόσβαση στο βιβλιοστάσιο και η χρήση των φωτοτυπικών δεν θα είναι εφικτή μετά τις 19.45.Κύριες Υπηρεσίες της βιβλιοθήκης προς τα μέλη της είναι:

 • Πληροφόρηση σχετική με τη ΒΙ.ΚΕ.Π, το υλικό και τις υπηρεσίες της, όπως και θεματική πληροφόρηση από συνδρομητικές και ανοικτής πρόσβασης βάσεις δεδομένων. Η πληροφόρηση παρέχεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικά ή προσωπικά.
 • Υποστήριξη της έρευνας
 • Δανεισμός
 • Προσφορά του έντυπου, Οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού της προς χρήση
 • Διαδανεισμός βιβλίων από και προς άλλες βιβλιοθήκες μετά από γραπτή συμφωνία
 • Εκπαίδευση χρηστών με ειδικά σεμινάρια χρήσης της ΒΙ.ΚΕ.Π, των υπηρεσιών και των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης που παρέχει


Οι κυριότερες λειτουργίες με τις οποίες η ΒΙ.ΚΕ.Π προσφέρει τις υπηρεσίες της στους χρήστες της είναι:


 • Πρόσβαση στον on-line κατάλογο της ΒΙ.ΚΕ.Π καθώς και σε καταλόγους άλλων βιβλιοθηκών.
 • Πρόσβαση σε συνδρομητικές και ανοικτής πρόσβασης βάσεις δεδομένων και πηγές πληροφόρησης μέσω Διαδικτύου.
 • Απόκτηση υλικού που δεν υπάρχει στη ΒΙ.ΚΕ.Π με δύο τρόπους, είτε με αγορά ή με διαδανεισμό.
 • Παραγγελία επιστημονικών άρθρων και βιβλίων, μέσω των εθνικών και διεθνών δικτύων Επιστημονικών Βιβλιοθηκών.
 • Φωτοτυπίες από το έντυπο υλικό της βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
 • Παραγγελία επιστημονικών άρθρων και βιβλίων, μέσω των εθνικών και διεθνών δικτύων Επιστημονικών Βιβλιοθηκών.
 • Φωτοτυπίες από το έντυπο υλικό της βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
 • Περιοδική έκδοση βιβλιογραφικών δελτίων με το νεοαποκτηθέν υλικό (βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό κτλ.)
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με τους διδάσκοντες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων, για τη χρήση της ΒΙ.ΚΕ.Π και των πηγών της.
 • Οργάνωση σεμιναρίων στις επιτυχημένες στρατηγικές αναζήτησης και στον εντοπισμό των κατάλληλων και αξιόπιστων πηγών θεματικής πληροφόρησης, για την εκπόνηση εργασιών, διατριβών, ερευνητικών προγραμμάτων κ.α.
 • Ανοικτή πρόσβαση στις πηγές και τα αποθετήρια της ΒΙ.ΚΕ.Π, για τα μέλη του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Greek
Top