Κυριακή 16 Ιουνίου 2019
Logo ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Γιατὶ ποτὲ δὲ λόγιασα τὸ πότε καὶ τὸ πῶς, μὰ ἐβύθισα τὴ σκέψη μου μέσα στὴν πάσαν ὥρα… βρέχει ἀπ᾿ τὰ βάθη τ᾿ οὐρανοῦ καὶ μέσα μου ὁ καρπός!»
- Ἄγγελος Σικελιανός, Γιατὶ βαθιά μου δόξασα

Increase Font Decrease Font Default Font

Στόχοι και Κανονισμός της Βιβλιοθήκης

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη, η υποστήριξη και η προώθηση των διδακτικών - εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών, οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και επιπλέον η υποστήριξη των προοπτικών για τη συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση τόσο των εκπαιδευτικών στόχων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, όσο και του κοινωνικού ρόλου του Πανεπιστημίου Πειραιά.Οι ενδιάμεσοι στόχοι της βιβλιοθήκης μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

 • Η συνεχής επιδίωξη για την κατάρτιση μιας ποιοτικής, σύγχρονης και πλούσιας συλλογής.
 • Η στελέχωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης με κατάλληλο και επαρκές προσωπικό.
 • Η εξασφάλιση επαρκούς χώρου και η διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και την προώθηση της ατομικής και ομαδικής μελέτης και έρευνας.
 • Η αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση του υλικού της συλλογής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και έγκυρη αντιμετώπιση των αναγκών των χρηστών της βιβλιοθήκης.
 • Η μέριμνα για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων που υποστηρίζουν τη λειτουργία της, και η αποτελεσματική διαχείρισή τους.
 • Η εξασφάλιση του απαραίτητου και κατάλληλου εξοπλισμού για τις τρέχουσες και τις νέες ανάγκες.
 • Η εξασφάλιση ικανοποιητικού, για τους χρήστες της βιβλιοθήκης, ωραρίου λειτουργίας.
 • Η σύνδεση και η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες βιβλιοθήκες καθώς και με σχετικούς οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, για την καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πηγών.
 • Η στενή συνεργασία της βιβλιοθήκης με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, τους φοιτητές και τη διοίκηση του ιδρύματος, για τη συστηματική παρακολούθηση των τρεχουσών και συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών τους.
 • Η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της βιβλιοθήκης σε σχέση με τις εξελίξεις στην βιβλιοθηκονομία, καθώς και τις επιστήμες της πληροφόρησης και της πληροφορικής και στις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τα προηγούμενα.
 • Η κατάρτιση των εθνικών και διεθνών προτύπων, καθώς και συμβατών συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης προκειμένου να διευκολύνονται οι συνεργασίες και ο συντονισμός με άλλες βιβλιοθήκες της χώρας και του εξωτερικού.
 • Η προβολή και η προώθηση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης με την έκδοση ειδικών ενημερωτικών εντύπων, τη δημιουργία ηλεκτρονικών σελίδων (web home pages) στο διαδίκτυο και την οργάνωση εκδηλώσεων.


Οι προαναφερόμενοι ενδιάμεσοι στόχοι αποτελούν το πλαίσιο της καθημερινής δραστηριότητας των μελών της Βιβλιοθήκης και τον οδηγό για την επιδίωξη του πρωταρχικού της σκοπού.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ο κανονισμός λειτουργίας της Βιβλιοθήκης απευθύνεται στο σύνολο των αναγνωστών, είτε αυτοί είναι μέλη του Πανεπιστημίου ή όχι και η εφαρμογή του αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Κατά συνέπεια, η αποδοχή των όρων του κανονισμού της βιβλιοθήκης από το σύνολο των χρηστών της είναι απαραίτητη.


Το πλήρες κείμενο του κανονισμού της βιβλιοθήκης διατίθεται σε μορφή αρχείου pdf (θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader για την ανάγνωσή του).Κανονισμός της βιβλιοθήκης (pdf format)

Greek
Top