Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021
Logo ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Και τι δεν κάνατε για να με θάψετε, όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος»
- Ντίνος Χριστιανόπουλος, Το κορμί και το σαράκι

Increase Font Decrease Font Default Font

Στόχοι και Κανονισμός της Βιβλιοθήκης

Κύριος σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη των αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε σύγχρονη επιστημονική πληροφόρηση. Για την εκπλήρωση του βασικού της σκοπού και του γενικότερου ρόλου της υλοποιεί ενδιάμεσους στόχους, τους οποίους προσαρμόζει, βελτιώνει, εκσυγχρονίζει και αναπροσαρμόζει όποτε και όπου χρειάζεται. Αποστολή της είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, η συμβολή στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό.

Ο κανονισμός λειτουργίας της Βιβλιοθήκης απευθύνεται στο σύνολο των αναγνωστών, είτε αυτοί είναι μέλη του Πανεπιστημίου ή όχι και η εφαρμογή του αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Κατά συνέπεια, η αποδοχή των όρων του κανονισμού της βιβλιοθήκης από το σύνολο των χρηστών της είναι απαραίτητη.

Πολιτική Ποιότητας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟTΗΤΑΣ κατά ISO 9001:2008Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Η ΜΟΔΙΠΑΒ, τμήμα του ΣΕΑΒ, διεξάγει έρευνες ικανοποίησης χρηστών, αλλά διατηρεί και στατιστικά στοιχεία για την κάθε βιβλιοθήκη ξεχωριστά. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετέχει στη δραστηριότητα αυτή.Κανονισμός της βιβλιοθήκης (pdf format)

Greek
Top