Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021
Logo ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Αλλά κάτεχε ότι μονάχα κείνος που παλεύει με σκοτάδι μέσα του θάχει μεθαύριο μερτικό δικό του στον ήλιο»
- Οδυσσέας Ελύτης, Άξιον Εστί

Increase Font Decrease Font Default Font

Εκδόσεις Οργανισμών

Στη συλλογή της βιβλιοθήκης συμπεριλαμβάνονται έντυπα και εκδόσεις δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών.

Το υλικό αυτό ανανεώνεται σε χρονικά διαστήματα που εξαρτώνται από τον εκάστοτε οργανισμό. Επιλέξτε από τις παρακάτω κατηγορίες που σας ενδιαφέρει: • Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμπεριλαμβάνει πληθώρα εντύπων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας τα οποία ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  Τα έντυπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Βιβλιοθήκη έχουν αναλυτικά ως εξής:

  1. 1. Στατιστική Επετηρίδα (Yearbook) 1995
  2. 2. Συνοπτική Στατιστική Επετηρίδα (Yearbook)1995
  3. 3. Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο 11/96 1/97
  4. 4. Στατιστική Ερευνα Βιομηχανίας (ετήσια)1991
  5. 5. Αποτελέσματα Ερευνας Θαλάσσιας Αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 1994
  6. 6. Γεωργική Στατιστική της Ελλάδος 1992
  7. 7. Εκτάσεις Γεωργικών Καλλιεργειών κατά είδος 1995
  8. 8. Παραγωγή Γεωργικών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων 1995
  9. 9. Ετήσια Στατιστική Ερευνα Ορυχείων (Μεταλουργίας, Λατομείων, Αλυκών) 1992
  10. 10. Στατιστική Εμπορικής Ναυτιλίας 1990
  11. 11. Εξωτερικό Εμπόριο της Ελλάδος 1992
  12. 12. Μηνιαίο Δελτίο Στατιστικής Εξωτερικού Εμπορίου β'τρίμ. 1993
  13. 13. Συνοπτικά στοιχεία Στατιστικής Εξωτερικού Εμπορίου 1989-1990
  14. 14. Ενημερωτικό Δελτίο Στατιστικών Ενδοκοινοτικού και Εξωτερικού Εμπορίου (3μηνιαίο) β' τρίμηνο 1994
  15. 15. Στατιστική Ονοματολογία Εμπορευμάτων 1982
  16. 16. Στατιστικές Εργασίας (3μηνιαίο) γ' τρίμηνο 1989
  17. 17. Ερευνα Κόστους Εργασίας 1988
  18. 18. Ερευνα Εργατικού Δυναμικού 1990
  19. 19. Στατιστική της Εκπαιδεύσεως 1985-1986
  20. 20. Πληροφοριακό Δελτίο (3μηνιαίο) γ'τρίμηνο 1996
  21. 21. Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής 1993
  22. 22. Ερευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 1988
  23. 23. Κοινωνικός Προϋπολογισμός 1996
  24. 24. Ετήσια Ερευνα Δραστηριοτήτων Οργανισμών Κοινων. Ασφάλισης 1982
  25. 25. Δελτίο Στατιστικών Στοιχείων Προσωπικού του Δημοσίου Τομέα 1994
  26. 26. Semi - Annual Report for the Balkan (June) 1995
  27. 27. Στατιστική του Δηλωθέντος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και της φορολογίας αυτών 1992
  28. 28. Στατιστική Μεταφορών και Επικοινωνιών 1985
  29. 29. Αποτέλεσμα Απογραφής Ναυτεργατικού Δυναμικού 1992
  30. 30. Αποτέλεσμα Απογραφής Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας-Εμπορίου και άλλων Υπηρεσιών 1978
  31. 31. Τρέχουσες Οικονομικές Εξελίξεις και Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας (3 μηνιαίο) γ' τρίμηνο 1988
  32. 32. Στατιστική της Δικαιοσύνης 1993
  33. 33. Στατιστική Φυσικής Κινήσεως του Πληθυσμού 1988

 • Τα έντυπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Βιβλιοθήκη έχουν αναλυτικά ως εξής:

  1. 1. Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών
  2. 2. Εκδόσεις Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Δελτίο, έκθεση διοικητών, μηνιαίος απολογισμός)
  3. 3. Δελτίο Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος
  4. 4. Δελτίο Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος
  5. 5. Δελτίο Alpha Τράπεζας Πίστεως

 • Στη συλλογή της βιβλιοθήκης συμπεριλαμβάνονται έντυπα και εκδόσεις δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών. Το υλικό αυτό ανανεώνεται σε χρονικά διαστήματα που εξαρτώνται από τον εκάστοτε οργανισμό. Συνοπτικά αναφέρονται οι οργανισμοί που αποστέλλουν κατά καιρούς υλικό στη βιβλιοθήκη:

  1. 1. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (Συλλογικός κατάλογος περιοδικών, κατάλογος επιστημονικών βιβλιοθηκών)
  2. 2. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (Εκδόσεις του οργανισμού με θέματα εργασίας/ανεργίας)
  3. 3. Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) (Δελτίο συλλόγου)
  4. 4. Κέντρο Προγραμματισμού και Κοινωνικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) (Πλήρης σειρά εκδόσεων του ΚΕΠΕ για την τελευταία δεκαετία)
  5. 5. Ελληνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (Εκδόσεις που αφορούν κοινωνικά ζητήματα)
  6. 6. Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) (Διάφορες εκδόσεις του ινστιτούτου)
  7. 7. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) (Δελτίο και διάφορες εκδόσεις του επιμελητηρίου)
  8. 8. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) (Διάφορες εκδόσεις του επιμελητηρίου)
  9. 9. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) (Διάφορες εκδόσεις του επιμελητηρίου)
  10. 10. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) (Δελτίο και διάφορες εκδόσεις του συνδέσμου)
  11. 11. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) (Δελτίο εκπαιδευτικής αρθρογραφίας)
  12. 12. Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) (Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
  13. 13. Ελληνική Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα)
  14. 14. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) (Στρατιωτική Επιθεώρηση)
Greek
Top