Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021
Logo ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Δεν είναι άξιοι να αγαπηθούν εκείνοι οι οποίοι δεν διακινδυνεύουν τίποτε. Αγάπα για να ζήσεις,ζήσε για να αγαπάς.»
- Διονύσιος Σολωμός, Αγάπη

Increase Font Decrease Font Default Font

Εγγραφή Μέλους Βιβλιοθήκης

Όλα τα ενεργά μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά έχουν το δικαίωμα εγγραφής ως εσωτερικοί χρήστες-μέλη της βιβλιοθήκης.Εσωτερικοί χρήστες-μέλη της βιβλιοθήκης θεωρούνται οι ακόλουθοι:

  • Μέλη ΔΕΠ και λοιπές κατηγορίες διδακτικού προσωπικού
  • Επίσημα εγγεγραμμένοι φοιτητές, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υπότροφοι και οι εξ ανταλλαγών προερχόμενοι
  • Διοικητικό προσωπικό και άλλες κατηγορίες εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά
  • Ομότιμοι καθηγητέςΚάθε εσωτερικός χρήστης μπορεί να ζητήσει την έκδοση ταυτότητας μέλους της βιβλιοθήκης προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα δανεισμού. Προς τούτο προσκομίζει στο τμήμα δανεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Φοιτητική ταυτότητα (αν πρόκειται για φοιτητή προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό). Για διδακτορικούς φοιτητές απαραίτητη είναι η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τη γραμματεία προέδρου του αντίστοιχου τμήματος.
  2. Συμπληρωμένη ειδική αίτηση εγγραφής, την οποία μπορεί να προμηθευτεί από το τμήμα δανεισμού.
  3. Πρόσφατη φωτογραφία (μόνο για Μέλη ΔΕΠ)


Μετά την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, το τμήμα δανεισμού προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων του αιτούντα και στη συνέχεια εγγράφει τον νέο χρήστη στο μηχανογραφικό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης. Τέλος προβαίνει στην έκδοση κάρτας-χρήστη (με barcode) η οποία παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο σε χρόνο μίας εβδομάδας.

Greek
Top