Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021
Logo ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Το έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικόν ό,τι είναι αληθές»
- Διονύσιος Σολωμός, Αλήθεια και Ψέμα

Increase Font Decrease Font Default Font

Δανεισμός

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου λειτουργεί ως δανειστική για τους χρήστες-μέλη της. Η διαδικασία δανεισμού εξαρτάται από τον τύπο του υλικού καθώς και την ιδιότητα του χρήστη (Προπτυχιακός φοιτητής-Μεταπτυχιακός Φοιτητής-Μέλος ΔΕΠ). Αναλυτικά οι διαδικασίες έχουν ως εξής:


Βιβλία

Οι χρήστες μπορούν να δανείζονται βιβλία για χρήση εκτός βιβλιοθήκης με την ακόλουθη διαδικασία:

Ο χρήστης πρέπει αρχικά να εντοπίσει το βιβλίο που τον ενδιαφέρει με τη χρήση του τερματικού που βρίσκεται στο χώρο δανεισμού. Εναλλακτικά μπορεί να επιλέξει ο ίδιος το βιβλίο από το βιβλιοστάσιο, όπου του παρέχεται βοήθεια από τους βιβλιοθηκονόμους.

Το βιβλίο παραδίδεται στο βιβλιοθηκονόμο, ο οποίος αναλαμβάνει να καταγράψει τα στοιχεία του δανεισμού στο σύστημα και να απενεργοποιήσει τη μαγνητική ταινία ασφαλείας του βιβλίου.

Για το δανεισμό απαιτείται ο χρήστης να προσκομίσει την κάρτα μέλους του. Χωρίς αυτή ο δανεισμός δεν θα είναι δυνατός.

Οι εξωτερικοί χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν τη δυνατότητα χρήσης βιβλίων μόνο μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης.


Τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά στο χρόνο δανεισμού έχουν ως εξής:

  • Προπτυχιακοί Φοιτητές:
    Επιτρέπεται ο δανεισμός μέχρι 3 βιβλίων για χρονικό διάστημα 15 ημερών με δικαίωμα μίας ανανέωσης.
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές:
    Επιτρέπεται ο δανεισμός μέχρι 5 βιβλίων για χρονικό διάστημα 30 ημερών, με δικαίωμα μίας ανανέωσης.
  • Μέλη ΔΕΠ:
    Επιτρέπεται ο δανεισμός μέχρι 10 βιβλίων για χρονικό διάστημα τριών μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης εάν στο μεταξύ δεν ζητηθούν από άλλους χρήστες.


Οι χρήστες υποχρεούνται να επιστρέφουν τα βιβλία στις προκαθορισμένες ημερομηνίες και στην κατάσταση στην οποία τα παρέλαβαν.

Σημειώνουμε ότι οποιασδήποτε μορφής υλικό βγαίνει εκτός βιβλιοθήκης εντοπίζεται από το αντικλεπτικό σύστημα ασφαλείας, γι' αυτό είναι απαραίτητο να τηρούνται σωστά οι διαδικασίες δανεισμού.


Περιοδικά

Τα περιοδικά διατίθενται για χρήση μόνο μέσα στη βιβλιοθήκη τόσο στα μέλη όσο και τους εξωτερικούς χρήστες της βιβλιοθήκης. Ο χρήστης πρέπει να εντοπίσει το περιοδικό που τον ενδιαφέρει από το βιβλιοστάσιο, όπου του παρέχεται βοήθεια από τους βιβλιοθηκονόμους.

Στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιήσει το περιοδικό στο χώρο της βιβλιοθήκης κατά τις ώρες λειτουργίας, ενώ επίσης μπορεί να φωτοτυπήσει τα άρθρα που τον ενδιαφέρουν από τα φωτοτυπικά μηχανήματα που βρίσκονται εγκατεστημένα στον προθάλαμο της βιβλιοθήκης. Για τη χρήση των φωτοτυπικών είναι απαραίτητη η προμήθεια ειδικής κάρτας από το δανεισμό.

Greek
Top