Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021
Logo ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Δε θέλω απ ’ όλους τους καρπούς, μα εκειούς που ωριμασμένοι είν ’ έτοιμοι να πέσουνε κι απ ’ τα πουλιά ῾γγιγμένοι…»
- Άγγελος Σικελιανός, από τον Πρόλογο του Πλήθωνα

Increase Font Decrease Font Default Font

Πληροφορίες για το ΚΕΤ

Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) έχουν ιδρυθεί βάσει συμβάσεως που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΕΕ και του φορέα υποδοχής και αφορά την παραλαβή, θεματική οργάνωση και διάθεση του έντυπο και ηλεκτρονικού υλικού του. Στον ελληνικό χώρο υπάρχουν 12 ΚΕΤ που λειτουργούν σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Στόχοι των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης –ΚΕΤ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι:

 1. να βοηθούν το φορέα στην προώθηση και ενοποίηση της διδασκαλίας και της έρευνας, στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
 2. να καθιστούν προσιτή στο κοινό, τόσο το πανεπιστημιακό όσο και το ευρύτερο, την πληροφόρηση που αφορά την ΕΕ και τις πολιτικές της,
 3. να συμμετέχουν στις συζητήσεις για την ΕΕ, μαζί ενδεχομένως με άλλα ευρωπαϊκά κέντρα μετάδοσης πληροφοριών.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου Πειραιά λειτουργεί στη σημερινή του μορφή από τον Ιανουάριο του 2004 ενώ διαθέτει υλικό από το 1994.

Έντυπες Συλλογές
Η έντυπη συλλογή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης περιλαμβάνει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αναφορές, στατιστικά στοιχεία, περιοδικές εκδόσεις, βιβλιογραφίες και θεματικά εξειδικευμένες μελέτες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.. Το σύνολο των μονογραφιών είναι οργανωμένο θεματικά, κατά το Δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης Dewey. Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής των περιοδικών έχει βιβλιοδετηθεί και είναι ταξιθετημένο αλφαβητικά στον τίτλο και στη συνέχεια χρονολογικά. Το υλικό του ΚΕΤ ακολουθεί τους δανειστικούς κανόνες της κύριας συλλογής, οι μονογραφίες δανείζονται, αλλά τα περιοδικά όχι και οι χρήστες εξυπηρετούνται με φωτοτυπίες. Ενδεικτικά, στη συλλογή του Κέντρου Τεκμηρίωσης περιλαμβάνονται οι παρακάτω εκδόσεις:

 • Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L & C (1993-2011), S (1997-2011).
 • Συλλογή νομολογίας Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (1954-2005).
 • Έγγραφα COM (εκθέσεις, ανακοινώσεις, προτάσεις της επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) (1994-1999).
 • Συζητήσεις Κοινοβουλίου (1993-1999).
 • Συγχωνευμένα κείμενα-νομικές πράξεις- κανονισμοί - αποφάσεις.
 • Economic Papers - Euro papers - Country studies (οικονομικές μελέτες σχετικές με την Ε.Ε ή τα κράτη-μέλη 1983-2008).
 • SCAD bulletin (βιβλιογραφία)(1993-1999).
 • Έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με οδηγίες για συγκεκριμένα θέματα.
 • Eclas (κατάλογοι εκδόσεων και εγγράφων που έχουν παραληφθεί από τη βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1992-1997).
 • Biblio (ευρετήρια άρθρων με θέματα σχετικά με την Ε.Ε, τα κράτη-μέλη και τις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες).
 • Eurobarometer (κοινή γνώμη και Ευρωπαϊκή Ένωση).
 • European Economy (2006-2010).
 • Εκδόσεις της Eurostat (μηνιαία δελτία).
 • Eurostat - Rapid Reports.
 • Energy in Europe (1993-1995).
 • Μονογραφίες - μελέτες που καλύπτουν συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες: (Θεσμικά θέματα, τελωνειακή ένωση και εμπόριο, γεωργία, δασοκομία, αλιεία, απασχόληση και εργασία, κοινωνικά θέματα, δίκαιο και νομικά θέματα, μεταφορές, ανταγωνισμός και επιχειρήσεις, δημοσιονομικά, οικονομικά θέματα - κατανάλωση, εξωτερικές σχέσεις, ενέργεια, περιφερειακή πολιτική, περιβάλλον, επιστημονική έρευνα, πληροφόρηση και εκπαίδευση).

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Οι εκδόσεις αυτές αντικαθίστανται σταδιακά από τα ηλεκτρονικά τους αντίστοιχα, συνεπώς κάποιες από τις συλλογές αυτές έχουν τερματιστεί σε έντυπη μορφή και βρίσκονται σε διάφορους ιστοτόπους, στη χρήση των οποίων διδάσκουν το κοινό οι υπεύθυνοι του κάθε ΚΕΤ. Περαιτέρω δε,

http://www.lib.unipi.gr/multi.php?fn=edclin&cat=90&lng=el
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο με τα περιοδικά της Ε.Ε και άμεση πρόσβαση, στη διασύνδεση http://www.edc-network.gr/ejournals1.html
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο με τα περιοδικά ευρωπαϊκού περιεχομένου που έχει συνδρομή η Κοινοπραξία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και άμεση πρόσβαση στη διασύνδεση. http://www.edc-network.gr/ejournals2.html
 • Αλφαβητικό ευρετήριο με βάσεις δεδομένων που αφορούν τα Ευρωπαϊκά θέματα και τη διασύνδεση, http://www.edc-network.gr/databases.html
 • Εκπαίδευση- υποστήριξη

  1. Κοινό Ελληνικό Αποθετήριο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης και Γκρίζας Βιβλιογραφίας. Συγκεντρώνει σε πλήρες κείμενο τόσο την επίσημη τεκμηρίωση των θεσμικών οργάνων της ΕΈ όσο και την παραγόμενη επί ευρωπαϊκών θεμάτων ακαδημαϊκή έρευνα των ελληνικών, κυρίως, φορέων. Η δημιουργία και η υποστήριξή του γίνεται από το ΚΕΤ Πανεπιστημίου Πειραιά, ενώ υλικό προσθέτουν όλα τα ελληνικά ΚΕΤ, με εθελοντική εργασία. Πρόσβαση στη διεύθυνση http://digilib.lib.unipi.gr/ket/. Σε πρόγραμμα που υλοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποθετήρια ευρωπαϊκής τεκμηρίωσης αντιμετωπίστηκε ως ένα από τα 5 ενδιαφέροντα για το περιεχόμενο και την προοπτική τους. Για να μεταβείτε στο Ευρωπαϊκό Αποθετήριο ΚΕΤlib, των Ελληνικών Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης πατήστε εδώ...
  2. Δημιουργία δικτυακού τόπου του Ελληνικού Δικτύου Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης, το 2008, http://www.edc-network.gr/index.html
  3. Ομάδα συζήτησης μέσω e-mail.
  Greek
  Top